BIRTHESMINDES GRISE TESTET NEGATIV FOR MRSA

BIRTHESMINDES GRISE TESTET NEGATIV FOR MRSA

Fødevarestyrelsen lavede i slutningen af 2018 en stor MRSA undersøgelse hvor Birthesminde blev udtaget i stikkontrol.
I februar fik vi så resultatet. Birthesminde er fortsat en MRSA fri grisebesætning.

Resultatet af en større MRSA undersøgelse er netop blevet offentliggjordt, og den viser at der er MRSA-bakterier i ni ud af ti konventionelle svinebesætninger.
Det viser en stikprøvekontrol af 130 konventionelle svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år.
Dermed ligger forekomsten af den resistente bakterie på niveau med en tilsvarende undersøgelser fra 2015.

Også grise på friland og økologiske grise er blevet undersøgt. Her fandt Fødevarestyrelsen husdyr-MRSA i omkring 20 procent af besætningerne.

Kik med på linket her og læs mere om MRSA undersøgelsen.