Dyrevelfærd

Gris på grisens præmisser

Da vi etablerede Birthesminde, var det med det klare ønske, at vi ville skabe velsmagende grisekød, som på alle måder gav en god smag i munden. Vores kød er derfor produceret 100% på grisens præmisser.

Det, mener vi, er det mindste, man kan gøre, hvis man producerer dyr med henblik på at spise dem. Vi kender alle vores dyr, og vi giver dem sågar navne. Alle herrerne hedder Fritz, og damerne kalder vi Erna. Læs historien bag Birthesminde her

Her kan du se, hvordan vi prioriterer i vores griseproduktion:

ET LIV UNDER ÅBEN HIMMEL - Alle søer, smågrise og slagtegrise går på marken og i skoven hos deres familie fra fødsel til slagtning. Alle dyr går I små flokke.

RIGT LANDSKAB - Vores grise går på store arealer med både skov og marker med kløvergræs.

KLIMA OG MILJØ - Vi indtænker recirkulering i produktionen. Det betyder at en stor del af grisenes føde er mask, et restproduktet fra ølbrygning og klid, et restprodukt fra Østagergårds mølleri.

NATURLIG FRAVÆNNING - Smågrisene afvendes naturlig og dier hos deres mor så længe hun har mælk til dem. Dette er typisk ved 3-4 måneders alderen.

SMAGEN AF DE GAMLE RACER- Den bevaringsværdige originale sortbrogede race og den ungarske uldgris har en langsom vækst. Den langsomme vækst, naturligt foder og masser af bevægelse giver mørkt, marmoret og smagfuldt kød.

INGEN RING I NÆSEN - Grise bruger deres tryner som grave redskaber. Graveadfærden er så stor en del af grisens natur at vi har valgt ikke at sætte ring i vores grises næser.