Forskellige grise – forskelligt kød og smag

På Birthesminde har vi to slags grise: Mangaliza – også kaldet den ungarske uldgris – og den sortbrogede robuste og sætte noget mere rygspæk – især om vinteren. Vi er stolte af at bidrage til at de to racer bevares, og så synes vi, at begge slags kød smager rigtig godt. Læs lidt mere om vores to slags grise her.

Grise kan i store træk inddeles i to typer: Lardgrise og bacongrise. Grisene af typen lard (hvilket betyder fedt på engelsk).  Bacongrisene er derimod længere, slankere og
mere muskuløse, præcis som den almindelige, lyserøde danske slagtegris. Vores grise på Birthesminde er alle lardgrise – både den sortbrogede, danske landgris og mangalizaen, den ungarske uldgris.

Tidligere var lardgrise mere almindelige end bacongrise, og fedtet fra grisene blev brugt til meget mere end bare mad. For eksempel både til at lave petroleum og som smørelse i industrien. Under Anden Verdenskrig begynder den amerikanske våbenindustri at beslaglægge alt fedt fra svineproduktion sådan at forbrugerne bliver nødt til at bruge plantebaserede alternativer. Da restriktionerne igen ophører efter krigen, lykkes det aldrig for lardgrisen at genvinde det tabte territorium. Plantefedtet i husholdningen er kommet for at blive, og efterhånden begynder forbrugeren også at efterspørge det mere magre kød fra bacongrisene.

Når vi har valgt at have lardgrise på Birthesminde skyldes det både, at vi synes, kødet smager rigtig godt, og at de trives på vores jorde udenfor og i skoven. Desuden er vi meget glade for at være med til at styrke bevarelsen af både den danske sortbrogede gris og Mangalizaen. Der er tale om gamle typer grise fra 1800-tallet, som er fremavlet før industrialiseringen. Kødet fra begge typer grise er meget smagfuldt, intenst og lidt nøddeagtig, og så er det lidt grovere i strukturen. Kødet fra uldgrisen regnes for noget at det bedste i verden, og vi er på Birthesminde faktisk med i et forsøg, som Seges – videnscenteret om grise under Landbrug og Fødevarer – laver om smag.


Foruden den dybe smag og fedtmarmoreringen i kødet er også måden, vi holder vores grise på, med til skabe den gode smag. Kvaliteten bliver yderligere forbedret ved, at vi sikrer, at dyrene får et værdigt liv. Vi har valgt at vores grise lever længere, inden de bliver slagtet. Det betyder at vores sortbrogede landracegrise slagtes når de er fra 9 – 12 mdr. og vores uldgrise går helt op til de er 1- 1,5 år gamle.

 

Indtil da sørger vi for, at vores grise får et godt liv. De kommer til verden på naturlig vis – uden inseminering – og ungerne får lov til at gå sammen med moderen, indtil der ikke er mere mælk. Derefter deler vi dem i folde, hvor de får lov til at gå med de samme cirka ti grise. Der er ingen tvivl om, at grisene kender hinanden, og at det betyder noget for deres trvisel. Grisenes haler kuperes ikke, vi bruger ikke næseringe i trynerne, smågrisene bliver hos moderen indtil hun naturligt fravænner dem, ligesom vi holder grisene i små, naturlige flokke.


En stor del af grisenes foder er recirkulerede produkter – fx. mask, som er et restprodukt fra ølproduktion –  hvilket betyder, at kødproduktionen udleder en minimal mængde CO2.

 

MG 5477
MG 5460
MG 0032
MG 5403
MG 0077
MG 5409

ET LIV UNDER ÅBEN HIMMEL - Alle søer, smågrise og slagtegrise går på marken og i skoven hos deres familie fra fødsel til slagtning. Alle dyr går I små flokke.

RIGT LANDSKAB - Vores grise går på store arealer med både skov og marker med kløvergræs.

KLIMA OG MILJØ - Vi indtænker recirkulering i produktionen. Det betyder at en stor del af grisenes føde er mask, et restproduktet fra ølbrygning og klid, et restprodukt fra Østagergårds mølleri.

NATURLIG FRAVÆNNING - Smågrisene afvendes naturlig og dier hos deres mor så længe hun har mælk til dem. Dette er typisk ved 3-4 måneders alderen.

SMAGEN AF DE GAMLE RACER- Den bevaringsværdige originale sortbrogede race og den ungarske uldgris har en langsom vækst. Den langsomme vækst, naturligt foder og masser af bevægelse giver mørkt, marmoret og smagfuldt kød.

INGEN RING I NÆSEN - Grise bruger deres tryner som grave redskaber. Graveadfærden er så stor en del af grisens natur at vi har valgt ikke at sætte ring i vores grises næser.

 

FÅ LEVERET DIT ØKOLOGISKE KØD FRA BIRTHESMINDES GRISE LIGE TIL DØREN

Grise med stor smag, langsom vækst og lavt CO2 aftryk

Bestil online

DEN "GRØNNE PULJE" STØTTER BIRTHESMINDE

I 2021 vil vi fodre 100% med recirkulere foderkilder og lokalproduceret bælgfrugter og derved gøre vores produktion endnu grønnere og mere lokalfunderet.

Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev en gang om måneden

Om nyhedsbrevet
Statskontrolleret Oekologi
Herslev (1)