Økologiske frilandgrise på Birthesminde

Vores grise er sortbrogede danske landracegrise og Mangalitza , ungarske uldgrise. 
Både den sortbrogede og Mangalitza er gamle racer, som har en langsom vækst, hvilket typisk giver mørkt smagfuldt kød. Kvaliteten bliver yderligere forbedret ved at vi sikrer, at dyrene får et godt og værdigt liv. Vi har grise som lever et langt og godt liv inden de bliver slagtet. Det betyder at vores sortbrogede landracegrise slagtes når de er fra 9 – 11 mdr. og vores uldgrise går helt op til de er 1- 1,5 år gamle.


Grisenes haler kuperes ikke, vi bruger ikke næseringe i trynerne, smågrisene bliver hos moderen indtil hun naturligt fravænner dem, ligesom vi holder grisene i små, naturlige flokke.
En stor del af grisenes foder er recirkulerede produkter – fx. mask, som er et restprodukt fra ølproduktion –  hvilket betyder, at kødproduktionen udleder en minimal mængde CO2.

 

MG 5477
MG 5460
MG 0032
MG 5403
MG 0077
MG 5409

ET LIV UNDER ÅBEN HIMMEL - Alle søer, smågrise og slagtegrise går på marken og i skoven hos deres familie fra fødsel til slagtning. Alle dyr går I små flokke.

RIGT LANDSKAB - Vores grise går på store arealer med både skov og marker med kløvergræs.

KLIMA OG MILJØ - Vi indtænker recirkulering i produktionen. Det betyder at en stor del af grisenes føde er mask, et restproduktet fra ølbrygning og klid, et restprodukt fra Østagergårds mølleri.

NATURLIG FRAVÆNNING - Smågrisene afvendes naturlig og dier hos deres mor så længe hun har mælk til dem. Dette er typisk ved 3-4 måneders alderen.

SMAGEN AF DE GAMLE RACER- Den bevaringsværdige originale sortbrogede race har en langsom vækst. Den langsomme vækst, naturligt foder og masser af bevægelse giver mørkt, marmoret og smagfuldt kød.

INGEN RING I NÆSEN - Grise bruger deres tryner som grave redskaber. Graveadfærden er så stor en del af grisens natur at vi har valgt ikke at sætte ring i vores grises næser.

MG 0312

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev en gang om måneden

Om nyhedsbrevet
Statskontrolleret Oekologi
Herslev (1)