Mad til byerne, En debat på Folkets madmøde

Kom og debatter med Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Carolyn Steel, arkitekt og førende tænker på byplanlægnings- og fødevareområdet, Kim Rahbek, restauratør, bonde og entreprenør, Maria Bojsen fra Birthesminde og partner i En del af Herslev, Bjørn Henrichsen, landsbyudvikler i Lejre Kommune og Christian Coff, stifter af Råhandel og den forbrugerejede gård Brinkholm, der sætter byens mad til debat.

Initiativer som FællesGro, Råhandel, Andelsgårde, En del af Herslev og Brinkholm bygger alle på fælles visioner om at knytte byer til deres nære opland.

Initiativtagerne bag er producenter, iværksættere og borgere i byen og på landet.

Lykkes disse initiativer med at bringe by og land tættere sammen? Vil involvering af andre aktører speede udviklingen op? Hvilken rolle spiller det offentlige i forhold byernes adgang til lokal fødevareforsyning?

Debatten skal føre til idéer til de næste skridt, der styrker eksisterende initiativer og gøder jorden for at flere aktører involverer sig.

 

Lørdag den 11. maj 2019 kl. 11.00-12.00

Slow Food scenen, Madens Folkemøde, Engestofte gods

 

LÆs mere på event på facebook: https://www.facebook.com/events/327354567973821/


***
Initiatives such as FællesGro, Råhandel, Andelsgårde, A part of Herslev and Brinkholm build on common visions of linking cities to their close hinterland. The initiators are manufacturers, entrepreneurs and citizens in the city and in the countryside.

Do these initiatives succeed in bringing city and the country side closer together? Will involvement of other actors speed up the development? What role does public authorities play in relation to urban access to local food supply?

The debate will lead to ideas for the next steps that strengthen existing initiatives and foster the ground for more players to get involved.

Come and take part in the debate with Sophie Hæstorp Andersen, Chairman of the Regional Council of the Capital Region; Carolyn Steel, architect and leading thinker in the urban planning and food; Kim Rahbek, restaurateur, farmer and entrepreneur; Maria Bojsen from Birthesminde and partner in A part of Herslev; Bjørn Henrichsen, village developer in Lejre Municipality and Christian Coff, founder of Råhandel and the community shared agriculture - Brinkholm.