En del af Herslev er normineret til den nordiske madpris, Embla. Vi er Piv stolte

Vi er helt vildt stolte af at kunne annoncere, at En del af Herslev er blevet nomineret til den nordiske madpris, Embla, i kategorien Nordic Food Destination 2019. Prisen gives til en forening, institution eller et samfund, som har samlet råvareproducenter, restauranter og andre lokale aktører om, at løfte en geografisk destinationen gennem madkultur, samarbejde og fællesskab. Det er præcis den ambition, der ligger til grund for samarbejdet i En del af Herslev - for det handler om mere end bare at hjælpe hinanden med at høste korn. Det handler også om, at vi kan være langt mere ambitiøse når vi arbejder sammen. At vi i fællesskab kan finde nye veje til en bedre, bæredygtig og nær fødevareproduktion, der genetablerer forbindelsen til den mad, vi alle har et forhold til.
Prisuddelingen finder sted i Reykjavik d. 1. juni 2019. Kryds jeres fingre!!

Læs mere om prisen her

Herslevkægæu
MG 0112
MG 5477
MG 5527


We are very proud to announce that A Part of Herslev has been nominated for the nordic food award, Embla, in the category Nordic Food Destination 2019. The award is given to a society, an institution or a community, who has assembled producers of raw ingredients, restaurants and other local actors to lift a geographic destination through food-culture, cooperation and unity.
This is exactly the ambition that forms the basis of the collaboration in A Part of Herslev - because it is about more than just helping each other harvest grain. The collaboration is also about us being able to be more ambitious when we work together. That by unifying we can find new ways for a better, sustainable and near food production that reconnects us to the food we all have in common.
The award ceremony will take place in Reykjavik the 1st of June 2019. Cross your fingers !!!