background5
DSC_0074
background

_MG_0142

 

BIRTHESMINDE SKOVGRISE

På Birthesminde avler vi den originale sortbrogede landracegris.

 

Vi er certificerede økologer og med økologien som base, arbejder vi flere trin videre for at opnå den høje  kvalitet vi ønsker. Vi arbejder med grisene på deres præmisser.

 

ET LIV UNDER ÅBEN HIMMEL - Alle søer, smågrise og slagtegrise går på marken og i skoven hos deres familie fra fødsel til slagtning. Alle dyr går I små flokke.

RIGT LANDSKAB - Vores grise går på store arealer med både skov og marker med kløvergræs. Nogle måneder før slagtning går grisene selv og graver jordskokker op med trynen.

KLIMA OG MILJØ - Vi indtænker recirkulering i produktinen. Det betyder at en stor del af grisenes føde er mask, et restproduktet fra ølbrygning.

NATURLIG FRAVÆNNING - Smågrisene afvendes naturlig og dier hos deres mor så længe hun har mælk til dem. Dette er typisk ved 3-4 måneders alderen.

SMAGEN AF DEN ORIGINALE DANSKE GRIS - Den bevaringsværdige originale sortbrogede race har en langsom vækst. Den langsomme vækst, naturligt foder og masser af bevægelse giver mørkt, marmoret og smagfuldt kød.

MRSA - Alle vores avlsdyr er testet negativ for MRSA.

HELE DYR - Vi producere hele dyr, dvs. ingen halekuperinger, kastreringer eller ring i næsen. Der laves autoriserede skatol-prøve på alle han-dyr ved slagtning.

 

Oeko_red_ny_ai_ver8_u_tekst.jpg