_MG_0142

 

GRISENE PÅ BIRTHESMINDE

På Birthesminde avler vi den originale sortbrogede landracegris og Unganske uldgrise. Begge gamle racer med en langsom vækst.
Vi er certificerede økologer og med økologien som base, arbejder vi flere trin videre for at opnå den høje  kvalitet vi ønsker. Vi arbejder med grisene på deres præmisser.

 

ET LIV UNDER ÅBEN HIMMEL - Alle søer, smågrise og slagtegrise går på marken og i skoven hos deres familie fra fødsel til slagtning. Alle dyr går I små flokke.

RIGT LANDSKAB - Vores grise går på store arealer med både skov og marker med kløvergræs.

KLIMA OG MILJØ - Vi indtænker recirkulering i produktinen. Det betyder at en stor del af grisenes føde er mask, et restproduktet fra ølbrygning og klid, et restprodukt fra Østagergårds mølleri.

NATURLIG FRAVÆNNING - Smågrisene afvendes naturlig og dier hos deres mor så længe hun har mælk til dem. Dette er typisk ved 3-4 måneders alderen.

SMAGEN AF DEN ORIGINALE DANSKE GRIS - Den bevaringsværdige originale sortbrogede race har en langsom vækst. Den langsomme vækst, naturligt foder og masser af bevægelse giver mørkt, marmoret og smagfuldt kød.

MEDICINFRI - Vi har aldrig været nødsaget til at behandle med antibiotika, så alle vores dyr er 100% medicinfrie.

HELE DYR - Vi producere hele dyr, dvs. ingen halekuperinger, kastreringer eller ring i næsen. Der laves autoriserede skatol-prøve på alle han-dyr ved slagtning.

 

Oeko_red_ny_ai_ver8_u_tekst.jpg