_MG_0082

 

GRISENE PÅ BIRTHESMINDE

På Birthesminde avler vi den originale sortbrogede landracegris og Unganske uldgrise. Begge gamle racer med en langsom vækst.
Vi er certificerede økologer og med økologien som base, arbejder vi flere trin videre for at opnå den høje  kvalitet vi ønsker. Grisene er også certificeret under Dyrenes Beskyttelse. Vi arbejder med grisene på deres præmisser.

 

ET LIV UNDER ÅBEN HIMMEL - Alle søer, smågrise og slagtegrise går på marken og i skoven hos deres familie fra fødsel til slagtning. Alle dyr går I små flokke.

RIGT LANDSKAB - Vores grise går på store arealer med både skov og marker med kløvergræs.

KLIMA OG MILJØ - Vi indtænker recirkulering i produktinen. Det betyder at en stor del af grisenes føde er mask, et restproduktet fra ølbrygning og klid, et restprodukt fra Østagergårds mølleri.

NATURLIG FRAVÆNNING - Smågrisene afvendes naturlig og dier hos deres mor så længe hun har mælk til dem. Dette er typisk ved 3-4 måneders alderen.

SMAGEN AF DEN ORIGINALE DANSKE GRIS - Den bevaringsværdige originale sortbrogede race har en langsom vækst. Den langsomme vækst, naturligt foder og masser af bevægelse giver mørkt, marmoret og smagfuldt kød.

INGEN RING I NÆSEN - Grise bruger deres tryner som grave redskaber. Graveadfærden er så stor en del af grisens natur at vi har valgt ikke at sætte ring i vores grises næser.

 

Oeko_red_ny_ai_ver8_u_tekst.jpganbefalet_af_db_maerke